Yritys

Teipparin historiaa

Ympäristötekijät

 

Ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja sen vuoksi pyrimme jatkuvasti olemaan ajan tasalla uusien, materiaalia säästävien tuotantomenetelmien ja ympäristöystävällisten materiaalien suhteen.

Teemme jatkuvasti tuotekehitystä vanhojen tuotteiden parantamiseksi ja uusien, nopeampien ja myös edullisempien tuotantomenetelmien kehittämiseksi.

Energiankulutuksessa olemme käyttötottumuksia muuttamalla ja tuotantoa järkeistämällä päässeet vuosittain n. 40 %:n säästöihin, joka vastaa lähes 10 sähkölämmitteisen omakotitalon energiankulutusta.

Kehitämme jatkuvasti jätteiden kierrätystämme, joka yhteistyössä Kuusakoski Oy:n kanssa on pienentänyt kaatopaikkakuormitustamme viiden vuoden aikana n. 90%.